MATLAMAT PSS


MATLAMAT PSS

  • Meningkatkan prestasi akademik dari tahun ke tahun sehingga tahap cemerlang
  • Meningkatkan prestasi kokurikulum sehingga peringkat kebangsaan
  • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berketrampilan
  • Menyediakan persekitaran sekolah yang ceria, bersih, sihat, selamat dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran
  • Menyediakan polisi, strategi dan proses pengurusan yang betul
  • Melibatkan komuniti dalam perancangan dan pelaksanaan program kecemerlangan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s